pic_1

USŁUGI

Proponujemy Państwu współpracę w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomością wspólną, prowadzenie spraw Wspólnoty Mieszkaniowej w ramach umowy o zarządzanie, która określi zakres czynności i obowiązków Zarządcy, zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

Gwarantujemy współpracę, w ramach której zapewnimy Państwu:

Dla obniżenia kosztów nie zatrudniamy pracowników, natomiast prace wiązane z obsługą techniczną i utrzymaniem czystości prowadzone są na zasadzie outsourcingu, przez wyspecjalizowane firmy zatrudniające osoby o wysokich kwalifikacjach, które posiadają wszelkie stosowne uprawnienia (uprawnienia budowlane, dozoru, obsługi sieci i urządzeń energetycznych, instalacji cieplnych, instalacji gazowych, itp.)